یکی از فضاهایی که مخاطب آموزش مجازی به شمار می‌رود، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشیست. نیاز این قشر از مخاطبین LMS را می‌توان در سه دسته‌ی مدیران دانشگاه یا مراکز، فراگیران و مدرسان بررسی کرد. علاوه بر آن بطور کلی LMS در دانشگاه به سه طریق قابل پیاده سازیست.

تیر 07, 1395
منتشر شده در مقالات

LMS چیست؟

LMS که سرنام Learning Managment System می‌باشد، به سامانه‌هایی اطلاق می‌شود که امکان ایجاد بستری تعاملی بین کاربر، نرم افزار و آموزگار را فراهم می‌کند. در LMS که در ایران با نامه‌های «آموزش مجازی» ، «آموزش الکترونیکی» و «کلاس مجازی» از آن یاد می‌شود، وظیفه‌ی انتقال آموزش از بستر اینترنت به کاربر (فراگیر) را دارد.